Strategije
STRATEGIJE FEDERACIJE BiH
  • Strategija deinstitucionalizacije i transformacija ustanova socijalne zaštite u FBiH 2014. - 2020. (web stranica Federalnog ministarstva rada i socijalne politike)
  • Strategija za unapređenje prava i položaja lica sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine 2016. – 2021. (web stranica Federalnog ministarstva rada i socijalne politike)