Strategije
    • Strategija zapošljavanja sadržana je u Strategiji razvoja HNK 2017-2020.